Dane teleadresowe

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Opolska 33
46-045 Turawa
NIP 754-20-85-686
Regon 530586863
tel. (077) 42 12 044
strona: gbp-turawa.wbp.opole.pl,
Facebook: TurawaBiblioteka

Kierownik : Bernadeta Staś
Starszy bibliotekarz : Eryka Stańko

Godziny otwarcia :
Poniedziałek 10.00-17.00
Wtorek 10.00-16.00
Środa 10.00-16.00
Czwartek 10.00-16.00
Piątek 10.00-16.00

W miesiącach lipcu i sierpniu bibiloteka czynna :
sobota 10.00-14.00
niedziela 9.00- 13.00
oraz dodatkowo 5 sobót w roku - daty i godziny są podane
na stronie internetowej i profilu na Fb dwa tygodnie przed.

W godzinach otwarcia bibiloteki czynny jest również Punkt Informacji Turystycznej


Filia Ligota Turawska
ul. Główna 1
46-046 Ligota Turawska
tel. (077) 42 13 192
strona: gbp-turawa.wbp.opole.pl,
Bibliotekarz : Monika Patoła
Godziny otwarcia :
Poniedziałek 13.00-17.00
Wtorek 9.00-13.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 13.00-17.00


Filia Zawada
ul. Oleska 35
46-022 Zawada
strona: gbp-turawa.wbp.opole.pl,
Starszy bibliotekarz : Sabina Kozołup
Godziny otwarcia :
Poniedziałek 14.00-18.00
Wtorek 14.00-18.00
Środa 14.00-18.00
Czwartek 9.00-13.00
Piątek 14.00-18.00


Filia Węgry
ul. Opolska 14
46-023 Węgry
strona: gbp-turawa.wbp.opole.pl,
Starszy bibliotekarz : Grażyna Szczurek

Godziny otwarcia :
Wtorek 14.00-18.00

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1) dokonaliśmy zmiany naszego Regulaminu udostępniania księgozbioru/audiobooków/innych materiałów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turawie oraz filach GBP w Ligocie Turawskiej , Zawadzie i Węgrach. Prosimy o zapoznanie się w/w zmianami w czasie kolejnej wizyty w naszych placówka. Informacje są również dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem gbpturawa.wbp.opole.pl/ oraz na stronie BIP. W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie z siedzibą przy ul. Opolskiej 33 46-045 Turawa
 2. Inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turawie jest Pani Eryka Stańko , e-mail gbpturawa@o2.pl , tel. 77 42 12 044
 3. Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne; Numer telefonu Czytelnika może być przetwarzany na podstawie zgody (dopuszczalna jest forma ustna) w następujących celach:
  1. powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych,
  2. powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych i zarezerwowanych materiałów,
  3. wysyłania monitów oraz powiadomień.
 4. Dane będą udostępniane wyłącznie Gminnej Bibliotece Publicznej w Turawie.
 5. Okres przechowywania danych:
  1. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony.
  2. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym.
  3. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.
 6. Nie podanie danych osobowych, będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług bibliotecznych świadczonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Turawie .
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemie MAK – Plus oraz tradycyjny.
 10. Dane podajecie Państwo dobrowolnie.
podmiot udostępniający - Gminna Biblioteka Publiczna w Turawie
osoba odpowiedzialna - Bernadeta Staś
wprowadziła - Bernadeta Staś

utworzono - 2021-12-04

zmodyfikowano - 2022-12-12

opublikowano - 2021-12-04

liczba odwiedzin - 1676